FAQs Complain Problems

समाचार

Photo Gallery

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देब बहादुर अधिकारीको स्वागत २०७५ चैत्र ४ गते सोमबार

आ.ब. २०७५/७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका लागी बसेको तेस्रो नगर सभा

आ.ब. २०७५/७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका लागी बसेको तेस्रो नगर सभा

वडा सचिवहरु लाई अनलाईन रेपोर्टिंग सम्बन्धि तालिम दिदै

वडा सचिवहरु लाई अनलाईन रेपोर्टिंग सम्बन्धि तालिम दिदै एकेन्द्र लम्साल, वडा सचिवहरु लाई अनलाईन रेपोर्टिंग सम्बन्धि तालिम दिदै एकेन्द्र लम्साल

Pages