FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

निर्वाचनमा कायम भएका उम्मेद्वारको नामावली र प्रदान गरिएको निर्वाचन चिन्हको विवरण

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, शुक्लागण्डकी नगरपालिका बाट स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९मा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा सदस्य , महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेद्वार कायम भएका उम्मेद्वारको नामावली र प्रदान गरिएको निर्वाचन चिन्हको विवरण ।

फलफुल दशक बिरुवा रोपण कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश सम्बन्धि सूचना

फलफुल दशक बिरुवा रोपण कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश सम्बन्धि सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९/०१/०७)

२०७८ साल चैत्र महिनाको आय व्यय विवरण

२०७८ साल चैत्र महिनाको आय/व्यय खर्च सार्वजनिकिकरण

दर्ता शिविर सम्बन्धी सूचना

दर्ता शिविर सम्बन्धी सूचना

स्थानीय क्षमता विकास स्वमुल्याङ्कन (LISA) अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना

प्रस्तुत विषयमा, स्थानीय तह क्षमता विकास स्वमुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार यस शुक्लागण्डकी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको आ.व २०७८/०७९को संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कनको अनलाईन तथ्याङ्क प्रविष्ट गरी तपशिल बमोजिमको नतिजा प्राप्त भएकोले उक्त नतिजालाई नगर कार्यपालिकाको बैठकद्वारा अनुमोदन

Pages