FAQs Complain Problems

समाचार

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु

तस्बिर नाम पद फोन
राम कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९८५६०८१००३
शिब कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९८५६०८१००४
दिर्घ बहादुर थापा वडा अध्यक्ष ९८५६०८१००५
कृष्ण बहादुर पौडेल वडा अध्यक्ष ९८५६०८१००६
राम बहादुर क्षेत्री थापा वडा अध्यक्ष ९८५६०८१००७
कृष्ण प्रसाद रेग्मी वडा अध्यक्ष ९८५६०८१००८
लोक नारायण श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९८५६०८१००९
रामचन्द्र भण्डारी वडा अध्यक्ष ९८५६०८१०१०
दल बहादुर थापा वडा अध्यक्ष ९८५६०८१०११
मनराज गुरुङ वडा अध्यक्ष ९८५६०८१०१२
रबि चन्द्र पौडेल वडा अध्यक्ष ९८५६०८१००१
जगत बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष ९८५६०८१००२
दानु अधिकारी सापकाेटा कार्यपालिका सदस्य ९८४६२१५१९५
बिष्णुमाया ढकाल लम्साल कार्यपालिका सदस्य ९८४६११४२५९
गीता महत कार्यपालिका सदस्य ९८४६६०६१७७
सानुमाया महत कार्यपालिका सदस्य ९८४६०२९७३२
रिता कुमारी थापा भुजेल कार्यपालिका सदस्य ९८०६५५३८४८
खिम बहादुर कुमाल (प्रवक्ता) कार्यपालिका सदस्य ९८४६११०४१५
भरत लाम्गादे कार्यपालिका सदस्य ९८५६०६५३२४
कुल बहादुर भुजेल कार्यपालिका सदस्य ९८०६६९३८६५