FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शुक्लागण्डकी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भवनको दोस्रो तल्ला निर्माणका लागी टेन्डर आव्हान सम्बन्धि सूचना

शुक्लागण्डकी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको  कार्यालय भवनको दोस्रो तल्ला निर्माणका लागी टेन्डर आव्हान सम्बन्धि सूचना  (२०७५ असोज २५ गतेको नागरिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना)

आ.ब. २०७५/७६ को ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,ग्राभेल उत्खनन् गरि बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

आ.ब. २०७५/७६ को ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,ग्राभेल उत्खनन् गरि बिक्रि गर्ने कार्यकोबोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना