सौर्य सोलार बत्ति जडानका लागि प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना