कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
त्रिलोचन लम्साल सूचना अधिकारी सूचना शाखा peacelamsal@gmail.com ०६५-५७०३०५,९८५६०२२१८१
हिमा पोख्रेल प्रसाशकीय अधिकृत प्रशासन himapokharel45@gmail.com ०६५-५७०३०५, ९८१६१८१६७२, ९८५६०६४१११
ई. तारापति भट्टराई इन्जिनियर योजना शाखा starbhattarai1@gmail.com ०६५-५७०३०५, ९८५६०८६३४५
इन्द्र कमल सिग्देल लेखा अधिकृत लेखा शाखा pr.kamal111@gmail.com ०६५-५७०३०५, ९८५६०५२९५४
मन्जु सुबेदी कार्यालय सहायक सामाजिक विकास शाखा subedimanju.2007@gmail.com ०६५-५७०३०५, ९८४६२२३२५५
तुलसी कुमारी शर्मा भुसाल कार्यालय सहायक प्रशासन tulsi444@yahoo.com ०६५-५७०३०५,९८४६५६६५५६
शिवराज अधिकारी कार्यालय सहायक वार्ड सचिब (ढोरफिर्दी सेवा केन्द्र) ९८४६०४१८६५
जुनिता रिमाल कार्यालय सहायक प्रशासन ९८४३५७०६९४
कल्पना पौडेल कार्यालय सहायक आय शाखा ०६५५७०३०५,९८४६०८४४४४
कृष्ण भण्डारी सव.इन्जिनियर योजना शाखा krishbhd005@gmail.com ०६५-५७०३०५,९८४२२८८७७१
अभिनास गुरुङ सव.इन्जिनियर योजना शाखा nabinashgn34@gmail.com ०६५५७०३०५, ९८४६७३७३३४
अन्जु क्षेत्री सव.इन्जिनियर योजना शाखा anjila2045@yahoo.com ०६५-५७०३०५, ९८४६०५८८२२
कल्पना गैरे सुबेदी कार्यालय सहायक योजना शाखा ९८४६३३००६९
बिनोद प्रसाद कंडेल कार्यालय सहायक आय शाखा bpkandel61@gmail.com ९८४६५१६०१६
इन्द्रा कुमारी थापा मगर राना कार्यालय सहायक आय शाखा ९८५६०२०७१४
सुर्यनाथ पौडेल खरिदार प्रशासन(वडा सेवा केन्द्र, खैरेनीटार) nathsurya123@gmail.com ९८५६०५६२९८, ९८४६४५६२५८
अमृत प्रसाद रिजाल अमिन योजना शाखा ०६५-५७०३०५, ९८५११६०५५७
काशी राम गैरे कार्यकारी अधिकृत शुक्लागण्डकी नगरपालिका krgaire@gmail.com ०६५-५७००१८, ९८५६००४१११
कमल बहादुर थापा सवारी चालक प्रशासन ९८०८८६६७९६
छलिमाया गुरुङ कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८०६७६९८४२
कल्पना गुरुङ कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८४६२२६५५२
इन्द्र प्रसाद पौडेल कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८४६१६०१८३
ढक बहादुर आले कार्यालय सहयोगी प्रशासन ०६५-४१२३३२
अम्बिका घिमिरे अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम ambika.ghimire45@gmail.com ९८४३१६६७४७
हरि बहादुर महत कार्यालय सहायक प्रशासन (वार्ड सेवा केन्द्र, ढोरफिर्दी) ९८४६१७५२००
टिकाराम शर्मा कार्यालय सहयोगी प्रशासन (वार्ड सेवा केन्द्र, ढोरफिर्दी) ९८४६४६८७५४
नेत्र नारायण सुबेदी ना.सु वडा सचिब (१२ नं वडा कार्यालय, फिरफिरे) subedi14@hotmail.com ९८४६०६६७२३
पुष्प राज सुबेदी खरिदार वडा सचिब (१ नं वडा कार्यालय, थप्रेक) rajpuspa3907@gmail.com ९८५६०४०९३९
चन्द्र प्रसाद भण्डारी खरिदार वडा सचिब (११ नं वडा कार्यालय, राईपुर) bhandaricp35@gmal.com ९८४६३८२८४९
सालिकराम भट्टराई कार्यालय सहायक प्रसाशन (११ नं वडा कार्यालय, रईपुर) ९८५६०३१३४८
राम प्रकाश ढकाल कार्यालय सहायक प्रसाशन (१ नं वडा कार्यालय, थप्रेक) ९८४६५७२३९३
ठाकुर प्रसाद पौडेल कार्यालय सहयोगी प्रशासन( १ वडा कार्यालय, थप्रेक) ९८४६०६७०७५
मिना गुरुङ कार्यालय सहयोगी प्रशासन( १२ नं वडा कार्यालय, फिरफिरे, लामागाउँ) ९८०६५०२८६९
गोपालमान श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी प्रशासन( ११नं वडा कार्यालय, राईपुर) ९८०६६५२३९८