Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Trilochan Lamsal Information Officer Information Section peacelamsal@gmail.com 065-570305, 9856022181
नबराज पण्डित कृषि बिकास अधिकृत आर्थिक बिकास शाखा nrp070@gmail.com ९८५६०२१२८१
शिवराज अधिकारी कार्यालय सहायक वार्ड सचिब (ढोरफिर्दी सेवा केन्द्र) ९८४६०४१८६५
हरि बहादुर महत कार्यालय सहायक प्रशासन (वार्ड सेवा केन्द्र, ढोरफिर्दी) ९८४६१७५२००
नेत्र नारायण सुबेदी ना.सु वडा सचिब (७ नं वडा कार्यालय) subedi14@hotmail.com ९८४६०६६७२३
टिकाराम शर्मा कार्यालय सहयोगी प्रशासन (वार्ड सेवा केन्द्र, ढोरफिर्दी) ९८४६४६८७५४
पुष्प राज सुबेदी खरिदार वडा सचिब (१ नं वडा कार्यालय, थप्रेक) rajpuspa3907@gmail.com ९८५६०४०९३९
मिना गुरुङ कार्यालय सहयोगी प्रशासन( १२ नं वडा कार्यालय, फिरफिरे, लामागाउँ) ९८०६५०२८६९
गोपालमान श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी प्रशासन( ११नं वडा कार्यालय, राईपुर) ९८०६६५२३९८
चन्द्र प्रसाद भण्डारी खरिदार वडा सचिब (८ नं वडा कार्यालय) bhandaricp35@gmal.com ९८४६३८२८४९
सालिकराम भट्टराई खरिदार वडा सचिब ३ नं वडा कार्यालय) ९८५६०३१३४८
राम प्रकाश ढकाल कार्यालय सहायक प्रसाशन (१ नं वडा कार्यालय, थप्रेक) ९८४६५७२३९३
ठाकुर प्रसाद पौडेल कार्यालय सहयोगी प्रशासन( १ वडा कार्यालय, थप्रेक) ९८४६०६७०७५
Hima Pokhrel Administrative Officer Administration pokhrelpdlhima@gmail.com 065-570305, 9816181618