फोटो ग्यालरी

शुक्लागण्डकी नगरपालिका क्षेत्रको रमणीय दृष्य

,

खैरेनीको  रमणीय दृष्य

       शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको सार्बजनिकिकरण समारोह कार्यक्रम

       शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको सार्बजनिकिकरण समारोह कार्यक्रम

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वेभसाइटमा स्वागत छ.

Shuklagandki

Pages