FAQs Complain Problems

समाचार

बहाल कर भुक्तानी

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका राजश्व शाखा
सेवा शुल्क: 
बहालको १०% हुन आउने रकम
आवश्यक कागजातहरु: 

निबेदन,

घर धनिसंगको सम्झौता पत्र

प्रक्रिया: 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूसंग तोक आदेश गराई, दर्ता चलानी शाखामा पत्र दर्ता गराई, राजश्व शाखामा कर दाखिला गर्ने